Hopp til innhold

Inovati

Inovati logo

HVA VI GJØR

Vi kobler oss på arbeidshverdagen deres for skape begeistrede kunder og bygge langsiktige verdier. Sammen utvikler vi solid lederskap og en innovativ, smidig og bærekraftig kultur.

Her er de seks områdene vi kan bidra på:

HVORDAN VI JOBBER

Vi skaper bærekraftige verdier ved simultant å zoome inn og ut. Zoome inn på enkeltledere, enkeltmedarbeidere og våre kunders kunder og samtidig zoome ut - for å fokusere på det komplekse systemet de er en del av. Vi går med andre ord tett på - og vi ser enkeltmennesker i en større sammenheng. 

Vi støtter og vi utfordrer. Vi bruker vår faglighet, vår integritet og vårt ’utenfrablikk’ til å adressere dysfunksjonelle kulturtrekk det kan være vanskelig å se som 'husblind' i egen kontekst.

 • Tommy
  Jeg brenner for å bistå ledere i å dyrke frem gode prestasjoner hos sine medarbeidere - i stedet for å bare rope på resultater. Vi kaller det å finne den rette balansen mellom resultatfokus og prosessfokus (veien til de gode resultatene). Ensidig resultatfokus skaper ikke gode prestasjoner og resultater. Våre prosjekter handler ofte om å hjelpe ledere til å kommunisere og motivere gjennom mening, forventningsdialog og seriøs lek - i stedetfor gjennom belønning, krav, press
  Tommy - Partner Inovati
 • Silje
  Organisasjonskultur er x faktoren som kan 'make it or break it'. Vi vet hva som skal til for å transformere en organisasjonskultur i tråd med strategisk intensjon. Mange lar kulturen utvikle seg tilfeldig eller man forsøker å bevege den basert på intuisjon eller replikasjon. Vår metodikk er strategisk forankret og basert på en systematisk og psykologisk informert forståelse av kulturendring
  Silje - Partner Inovati

Vi leverer kunde og forretningskritisk leder- og organisasjonsutvikling som er koblet mot strategiske prioriteringer og som i etterkant gir målbare resultater. Derfor er 70/20/10 metodikken vår grunnleggende lærings- og utviklingsfilosofi. Gjennom dette styrker og samordner vi læring og utvikling med strategiske mål.


Modell_NO_70-20-10.svg#asset:254

Se mer om våre metoder, verktøy og tilnærminger under ’HVA VI GJØR’

VÅRE SAMARBEIDSPARTNERE

 • Thekla Scheede Thekla Schneede
 • Pontus Holmgren Pontus Holmgren
 • Ivar Sanna Ivar Sanna
 • Anne Eggen Johansen Anne Eggen Johansen
 • Jøri Gytre Horverak Jøri Gytre Horverak

FØLG OSS PÅ FACEBOOK

HVEM VI JOBBER FOR OG MED

 • Jeg har over flere år brukt Inovati både til å jobbe med våre team og til å utvikle våre lederes teamlederkompetanse på tvers av kulturer. Vi er avhengige av produktive, smidige og innovative team. Inovati er ekstremt dynamiske og 'musikalske' i møte med våre forskjellige kulturer.
  Trond Johansen - Head of R&D, Confirmit
 • Inovati har fulgt oss over tid og bidratt til å transformere kulturen vår på en måte jeg ikke trodde var mulig. I ledertrenings- og kulturbyggingsprosessen har vi hatt fokus på tydelig ledelse, samarbeid på tvers, kundedrevet innovasjon og å etablere en sunn feedback kultur.
  Erling Bruun - adm.dir. Frimann-Berner
 • Tommy og Silje i Inovati er optimale samarbeidspartnere for en forsker. De er gode på å koble teori og praksis, og bidrar til å forankre forskningen i systematisk kunnskapsinnhenting. Faglig sett er Inovati solide og samtidig innovative.
  Gro Ladegård - Dekan, Universitetet for miljø-og biovitenskap
 • Inovati har bistått oss med lederutvikling- og kulturbygging parallelt. De har jobbet på alle nivå i organisasjonen og har vært tillitsvekkende, modige og faglig sterke i møte med våre høykompetente ledere og medarbeidere
  Even Selnæs - HR direktør, EMGS.
 • Kilden
 • Virke
 • Emgs
 • Drammen kommune
 • Confirmit
 • Boots appotek
 • Aibel
 • Fjelllinjen
 • Berner
 • Helsedirektoratet
 • Kværner
 • lloyds
 • Møllergruppen
 • Hydro
 • Telenor
 • NCC

KONTAKT OSS

 • Silje Bull-Njaa Larsen Silje Bull-Njaa Larsen Partner silje@inovati.no tel: +47 95 22 28 10

  Utdannelse/erfaring:

  Cand. philol. (Filolog) Sertifisert Co-active Coach Organization & Relationship coach
 • Tommy Lund Andersen Tommy Lund Andersen Partner tommy@inovati.no tel: +47 93 44 43 47

  Utdannelse/erfaring:

  Cand.theol. MSc Organisational psychology. Innovasjonsledelse vTHNK School of Creative Leadership